Pompy ciepła - powietrzne

Pomieszczenia mieszkalne lub biurowe można ogrzewać na wiele sposobów. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest wykorzystanie tzw. pompy ciepła. Można wyodrębnić dwa sposoby realizowania tego typu ogrzewania: jeden z wykorzystaniem ciepła zmagazynowanego w gruncie lub zbiornikach wodnych, drugi wykorzystujący ciepło zmagazynowane w otaczającym nas powietrzu. I właśnie ten drugi sposób wykorzystywany jest w powietrznych pompach ciepła.

Zasadą działania pompy ciepła jest to, że może ona odwrócić proces przenoszenia ciepła z jednego miejsca w inne

Powietrzne pompy ciepła są alternatywnym, znacznie wydajniejszym od kotłów rozwiązaniem dla przygotowania niskotemperaturowego źródła ciepła. Ponad 2/3 wykorzystywanej w ciągu roku energii pochodzi z powietrza, dzięki temu powietrzne pompy ciepła są w stanie wytworzyć ilość ciepła niezbędną do komfortowego ogrzania domu. Nie ma potrzeby wykonywania odwiertów ani rozkładnia wężownic pod powierzchnią ziemi! System może działać w temperaturach nawet do -20°C i stanowić jedyne źródło ciepła dla ogrzewanych pomieszczeń i obiektów oraz jednocześnie produkować ciepła wodę użytkową. Oczywiście, może również pełnić funkcje wspomagającą w systemach grzewczych.

Aby podnieść niską temperaturę, każda pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej. Przykładowo, proponowane przez nas pompy ciepła mogą dostarczyć budynkowi do 4,8 kW ciepła zużywając zaledwie 1 kW energii elektrycznej. Na wypadek wyjątkowo niskich temperatur zewnętrznych proponowane przez nas urządzenia są fabrycznie wyposażone w grzałki elektryczne, które wspomagają proces grzania.

Proponujemy pompy ciepła wiodących producentów tych urządzeń:

Panasonic Aquarea

Daikin Altherma

LG Therma V

Dostępne są wersje tylko grzewcze lub grzewczo-chłodzące (wykorzystywane w okresie letnim do klimatyzacji). Wysoko i nisko temperaturowe – parametr wody grzewczej. W wykonaniu Split (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) oraz Monoblok (tylko jednostka zewnętrzna). Pompy ciepła mogą współpracować z kolektorami słonecznymi oraz innymi źródłami ciepła (tradycyjne piece gazowe lub na paliwo stałe).

Moce grzewcze proponowanych pomp ciepła zaczynają się już od 4,0 kW, a pojemność zbiorników na ciepła wodę użytkową wynosi od 150 L do 300L.