Serwis - OREKA

Nasza firma świadczy usługi przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych w zakresie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (typu split, układy wody lodowej, VRV i VRF), powietrznych pomp ciepła, gazowych pomp ciepła, hydrauliki siłowej, pneumatyki i automatyki.

Zawieramy z naszymi Klientami także umowy serwisu prewencyjnego lub tzw. przyspieszone umowy serwisowe. Wykonujemy również jednorazowe przeglądy i naprawy. W przypadku specjalnych wymagań Klienta, warunki umowy są indywidualnie dopasowywane do potrzeb .

Umowy serwisowe standartowo zawierane są na okresy nie krótsze niż 1 rok.

Przypominamy wszystkim użytkownikom urządzeń klimatyzacyjnych, a zwłaszcza klimatyzatorów chroniących ważne pomieszczenia (np. serwerownie), o przeprowadzaniu systematycznych przeglądów stanu technicznego tych urządzeń. Zaniedbanie okresowych konserwacji może powodować szybsze zużycie podzespołów, pogorszenia parametrów pracy i doprowadzenie w ostateczności do nieoczekiwanej awarii. Koszty usuwania awarii oraz ewentualne koszty nieplanowanej przerwy w pracy urządzenia są bardzo duże w porównaniu do niewielkiego kosztu przeglądu okresowego. Przypominamy również, że dla wielu urządzeń objętych gwarancją nie dopełnienie warunku przeprowadzenia okresowych konserwacji może spowodować skrócenie okresu gwarancji (odpowiednie zapisy powinny być umieszczone w Karcie lub Umowie Gwarancyjnej).

Zgodnie z zaleceniami producentów – przeglądy powinny być dokonywane co najmniej raz na sześć miesięcy. W przypadku dużego obciążenia lub trudnych warunków pracy urządzenia – przeglądy powinny być przeprowadzane częściej.

Zakres typowego (jednorazowego) przeglądu urządzenia klimatyzacyjnego obejmuje:

czyszczenie wymienników (obejmuje mechaniczne czyszczenie oraz chemiczną dezynfekcję i odgrzybienie), kontrolę czynnika chłodniczego, czyszczenie toru skroplin, sprawdzenie części elektrycznej.

Umowa prewencyjna obejmuje : dwa przeglądy w roku, czas reakcji do 3 dni roboczych.

Umowa serwisowa przyspieszona obejmuje: dwa przeglądy w roku, czas reakcji 24 godziny (lub 12, w zależności od opcji) od powiadomienia.