Automatyka i sterowanie

Jedną z domen naszej działalności jest automatyka. Współpracując z nami kupują Państwo nie produkt, a rozwiązanie dedykowane dla Państwa.
Każdą ofertę poprzedzamy analizą technologiczną i kosztową, a proponowane rozwiązania dopasowujemy do skali zamówienia, oraz oczekiwanego poziomu cen zakupowych. Wykonujemy projekty, wykonawstwo oraz serwis automatyki i sterowania w takich dziedzinach jak:

Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo

Automatyka w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych spełnia niezwykle ważną funkcję, gdyż nie tylko decyduje
o pracy układu, ale może doprowadzić do ograniczenia strat energii poprzez optymalizację algorytmów sterowania. Automatyka stosowana jest w niemal wszystkich urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, różne są jednak jej funkcje i stopień rozbudowania.

Dwie podstawowe funkcje, jakie spełnia automatyka w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, to: funkcja sterująca, np. regulacja wydajności, temperatury i funkcja zabezpieczająca, np. zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Automatyka działa w oparciu o szereg danych sczytywanych z określonych czujników i przekazywanych do układów mechanicznych, które reagują w odpowiedni sposób. Praca automatyki jest więc procesem, w którym poszczególne jej elementy oddziałują na siebie

Wykonujemy projekty i serwis automatyki, sterowania i regulacji:

– central wentylacyjnych,

– wentylacji hybrydowej,

– wentylacji garażowej współpracującej z detektorami gazów,

– wykonujemy na zamówienie szafy zasilająco-sterujące do sterowania układami wentylacji oraz węzłów cieplnych w obudowach zarówno plastikowych jak i metalowych,

– wykonujemy pojedyńcze jak i rozbudowane układy klimatyzacji o pompy ciepła , zbiorniki c.w.u. i kolektory słoneczne.

Instalacje P-POŻ.

– systemy oddymiania,

– systemy zamknięć ogniowych,

– dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Napędy

– elektryczne,

– pneumatyczne,

– hydrauliczne.

Automatyka przemysłowa

– automatyzacja maszyn i procesów przemysłowych,

– urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory),

– urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe,

– urządzenia sterujące: sterowniki, komputery przemysłowe, panele operatorskie,

– oprogramowanie do kontroli, procesów produkcyjnych i przemysłowych,

– oprogramowanie sterowników.

Serwis

Wykonujemy serwis i przeglądy okresowe układów automatyki.