Gazowe pompy ciepła

 

Gazowe Pompy ciepła GHP

„Ogrzewanie gazem” – To znamy wszyscy, natomiast chłodzenie i klimatyzacja gazowa – brzmi co najmniej dziwnie.

Jednak od czego mamy Japończyków. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilania klimatyzatorów i pomp ciepła opracowali systemy zasilane gazem. Nowa technologia, od lat 80-tych była rozwijana i dopracowywana w laboratoriach badawczych i na przestrzeni dwudziestu lat znalazła zastosowanie w ponad 60% wszystkich obiektów instytucjonalnych i przemysłowych w Japonii.
Jako projekt rządowy technologia GHP udostępniona została poza granice „kraju kwitnącej wiśni” dopiero na początku XXI wieku.

System działa jak typowa powietrzna pompa ciepła także nie groźne jest mu zjawisko wysycania dolnego źródła ciepła tak charakterystyczne dla pomp gruntowych, nowością jest natomiast wykorzystanie gazowego silnika spalinowego w układzie pompy ciepła działającej w systemie zmiennego przepływu czynnika chłodniczego.

Gazowe pompy ciepła umożliwiły realizację funkcji ogrzewania i chłodzenia oraz produkcję ciepłej wody użytkowej w obrębie jednego urządzenia, z wykorzystaniem gazu ziemnego lub LPG. Dodatkowo uzyskano zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz obniżenie kosztów projektowania i wykonania instalacji zapewniającej realizację funkcji ogrzewania i klimatyzacji w jednym układzie.

Energia wytwarzana w układzie gazowych pomp ciepła może być przekazywana do pomieszczeń w budynku poprzez układ bezpośredniego odparowania, układ wodny lub układ powietrzny z wykorzystaniem central wentylacyjnych. Ponadto energia cieplna z silnika spalinowego może być wykorzystywana do produkcji ciepłej wody użytkowej. Układy bezpośredni, wodny i powietrzny mogą być wykorzystywane niezależnie lub mogą być łączone w zależności od specyfiki projektu.

Zastosowanie gazowego silnika spalinowego w pompach ciepła pozwala na uzyskanie określonej mocy cieplnej/chłodniczej przekazywanej do budynku przy niższym koszcie w porównaniu z elektrycznymi powietrznymi pompami ciepła EHP. Koszt kilowatogodziny energii elektrycznej jest większy niż koszt kilowatogodziny energii pozyskanej ze spalania gazu. Zatem, jeżeli energia zawarta w paliwie gazowym zostanie dostarczona do procesu, w którym jest efektywnie przekształcona w energię cieplną/chłodniczą, możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach eksploatacji. Takie wysokowydajne przekształcenie energii paliwa gazowego na energię użyteczną ma miejsce w urządzeniach GHP, gdzie dodatkowo wykorzystywane jest ciepło z układu chłodzenia silnika spalinowego oraz ciepło zawarte w spalinach. Układ ten pozwala na redukcję kosztów eksploatacyjnych do 40% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami jakimi jak kotłownia spalinowa.

 

 

Wykorzystanie energii w układzie elektrycznych (EHP) i gazowych (GHP) pomp ciepła

 

 

System ten charakteryzuje się następującymi cechami.

1. Wykorzystanie zasilania gazem zarówno do ogrzewania jak i klimatyzacji obiektu

2. Możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od energii elektrycznej do wytwarzania energii cieplnej

3. Wymagane tylko zasilanie 1 fazowe

4. Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w celu podniesienia wydajności energetycznej lub dla odbiorów zewnętrznych

5. Optymalizacja opłat taryfowych za nośniki energii w skali roku (zrównoważony pobór gazu w całym okresie użytkowania)

6. Niska emisja CO2 korzystna dla wskaźnika energochłonności budynku(nawet do 66% poniżej standardów UE)

6. Praca ze 100% wydajnością cieplną przy temperaturze otoczenia –20oC

7. Nie wymagany cykl odszraniania

8. Niskie koszty eksploatacyjne ( do 40% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami)

9. Szybki czas rozruchu w trybie grzania, dodatkowe ciepło wejściowe absorbowane z silnika

10. Możliwość zasilania gazem ziemny lub gazem LPG

Możliwość podłączenia do 40 jednostek wewnętrznych w jednym systemie agregatu zewnętrznego

Tryb cichej pracy (redukcja poziomu głośności do 2 dBA)

Wspólne sterowniki dla wszystkich systemów

Okres między kolejnymi przeglądami ustala się na poziomie 10 000h pracy urządzenia (średnio co 3 lata)

 

Gazowe Absorbcyjne Pompy Ciepła GAHP

Tu już nikt tak na prawdę nie wie o co chodzi ;-)(wnikliwych odsyłam do internetu)

W skrócie zasada działania podobna do GHP, jednak układ oparto na absorbcyjnym układzie chłodniczym.

Ze względu na niższy koszt ( brak silnika spalinowego ) znajdują zastosowanie w mniejszych układach.