Systemy CRF i VRV

Systemy VRF i VRV

VRV – jest to inteligentny system klimatyzacyjny, gdzie do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć kilkanaście jednostek wewnętrznych. W tym systemie uzyskujemy precyzyjną kontrolę temperatury przy wysokiej efektywności energetycznej. Jest to oczywiście system cichy i pracujący w szerokim zakresie temperatur. W ramach tego systemu mogą pracować jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła co jeszcze bardziej zwiększa energooszczędność układu VRV. Wersje grzewczo-chłodzące dzięki gwarantowanej zewnętrznej temperaturze pracy -20 st. C mogą przejąć rolę jedynego żródła ciepła przy zużyciu energii konkurencyjnym z ogrzewaniem gazowym! VRV – Variable Refrigerant Volume firmy DAIKIN jest alternatywą dla technologii tradycyjnych. System zdecentralizowany eliminuje niedogodności systemów tradycyjnych i tworzy nowy sposób myślenia dla inżynierów, projektantów lub nabywców tego systemu.Najbardziej przydatny okazuje się system DAIKIN VRV w przypadkach gdy zachodzi konieczność rozbudowy systemu klimatyzacyjnego oraz klimatyzacji budynków już istniejących. Znajduje on zastosowanie zarówno w pomieszczeniach biurowych, eleganckich sklepach jak i hotelach. VRV DAIKIN jest systemem modułowym, którego budowa opiera się na zasadzie: jeden moduł zewnętrzny może współpracować z 20 jednostkami wewnętrznymi.

VRV pozwala na zastosowanie znacznej długości przewodów chłodniczych co w znacznym stopniu ułatwia projektowanie i planowanie: maksymalna długość do 150 m, różnica poziomów pomiędzy jednostką zewn. i wewn. do 50m, pomiędzy jednostkami wewn. do 15 m, oraz maksymalnie 40 m od pierwszego rozgałęzienia do najbardziej oddalonej jedn. wewn.

Na rynku pojawił się jeszcze nowszy system VRV, trzeci z rzędu, pod nazwą VRVIII.

Dostępny jest w postaci systemów: tylko chłodzenie, pompy ciepła i z odzyskiem ciepła. VRV III to system o małej bezwładności, w którym w jednym obiegu chłodniczym może pracować aż do 60 jednostek wewnętrznych.

System VRV III umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 165 m przy całkowitej długości rur w systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana powyżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana poniżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 40 m. Możliwa jest różnica wysokości do maksymalnie 90 m.

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą długością rur a najmniejszą długością rur może wynosić maksymalnie 40m pod warunkiem, że największa długość rur wynosi maksymalnie 90 m. System VRV III z łatwością można przystosować do zmian układu pomieszczeń, a także istnieje możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe jednostki wewnętrzne aż do poziomu 200% wydajności dla pojedynczego agregatu zewnętrznego.