Wytwornice wody lodowej (chiller-y)

Wytwornice wody lodowej (chillery) są urządzeniami chłodniczymi przeznaczonymi do schładzania wody lub roztworów glikolu w celu zasilania chłodnic w klimatyzatorach, centralach klimatyzacyjnych, urządzeniach ziębniczych. Wytwornica wody lodowej jest urządzeniem chłodniczym pozwalającym wyprodukować zimną wodę o temperaturze bliskiej 0˚C. Standardowo wytwornice wody lodowej schładzają wodę do temperatury +6˚C – temperatura wody powrotnej 12˚C. Wytwornicę wody lodowej tworzą następujące zespoły i elementy: – zespół sprężarkowy, – skraplacz, – parowacz (chłodnica wody lub wodnego roztworu glikolu), – zawory rozprężne, – elementy pomocnicze obiegu czynnika chłodniczego (zbiorniki, filtry, odwilżacze itp.), – układ regulacyjno-sterujący, Precyzyjna kontrola warunków jest niezbędna w wielu instalacjach przemysłowych i gospodarczych. Oferuje znakomity wybór wydajnych systemów schładzających chłodzonych wodą, chłodzonych powietrzem i bez skraplaczowych, które utrzymają idealne warunki nawet w największych obiektach. Proponowane przez nas wytwornice mają nowoczesny wygląd, są zwarte i łatwe w montażu i utrzymaniu. Są one łatwe do przystosowania i wydajne w zastosowaniu w procesach chłodzenia na przykład w hodowlach ryb, piwnicach win, transporcie morskim, lub w procesach rolniczych, farmaceutycznych i przemysłowych. W połączeniu z jednostkami klimatyzacyjnymi lub klimakonwektorami są idealnym rozwiązaniem dla klimatyzacji biur, hoteli, restauracji, a nawet pomieszczeń domowych. Dobrze dopasowane i łatwe do przystosowania kombinacje sprzętu i czynnika chłodniczego pozwalają nam zaoferować pełną gamę wytwornic wody lodowej, idealnie zoptymalizowanych dla czynnika chłodniczego R-134a i R-407C. Wszystkie komponenty wytwornic wody lodowej – parownik, skraplacz, osuszacz, olej itp. – zostały dobrane przez producentas specjalnie pod kątem zastosowania czynnika chłodniczego R-407C lub R-l34a iR410A Produkowane są wytwornice wody lodowej o różnych wydajnościach, chłodzone wodą lub powietrzem. Jest to pewne źródło chłodu dla np. instalacji klimakonwektorowej lub dla celów technologicznych

Nowoczesne wytwornice wody lodowej firmy charakteryzują się następującymi cechami:

• niskim zużyciem energii napędowej,

• możliwością dopasowania mocy chłodniczej urządzenia do chwilowych obciążeń cieplnych zasilanej instalacji przy jak najmniejszych stratach regulacyjnych,

• wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem działania oraz długą żywotnością,

• ograniczoną szkodliwością oddziaływania na środowisko (potęgowanie efektu cieplarnianego, niszczenie warstwy ozonowej, hałas i wibracje),

• prostym montażem i obsługą oraz łatwością nadzoru działania i diagnostyki zakłóceń,

• małymi wymiarami oraz masą,

• niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji,